Vil S indrømme, at økonomisk for staten burdet det i stedet være afgifter på sundhed?

Almindeligvis er rygere et jaget og foragtet folkefærd. Men når det kommer til rygernes bidrag til statskassen, så er rygerne et elsket og eftertragtet folkefærd. Socialdemokraterne har endog et helt særligt godt forhold til rygerne, for de skal nemlig finansiere en række udgiftstunge socialdemokratiske tiltag. Man undrer sig derfor over, at socialdemokraterne, så ivrigt, som tilfældet har været, har stemt for lovforslag om rygernes indskrænkninger til en smøg.

Der er især fire samfundsområder, som S mener, at en afgiftsforhøjelse på tobaksvarer vil kunne finansiere. Hvis man regner på forslagene:
Bedre behandling blandt andet for kræft og forebyggende sundhedstjek. Så skal cigaretter koste 43 kr/pk.
To lærere i alle dansk- og matematiktimer (årlig udgift 2 mia. kr), så er vi på 65 kr/pk.
Sygehusenes meraktivitetspulje (0,9 mia. kr), så er vi på 75 kr./pk.
Rehabilitering (300 mio. kr.) så er på 78 kr./pk.

Tallene bygger på nuværende tobaksforbrug og uændret grænsehandel.

Det forholder sig således, at rygerne stort set ikke belaster statens udgifter til sygdomshelbredelse. De dør tidligere end andre og har modsat ikke-rygere hver dag, året rundt og hele livet betalt staten store afgiftsbeløb. Folkepension og lignende ældreprægede ydelser fra staten fx folkepension sker generelt heller ikke i lang tid.

- Skulle man udelukkende tale om livsstilsafgifter ud fra et økonomisk synspunkt for staten, så burde man, i modsætning til hvad S ønsker at gøre, indføre afgifter på sundhed.

Staten (generelt)

Tobak, tjener 
Alkohol, tjener 
Sport, taber 
Sundhed mad o.l., taber

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?