Nøje tilrettelæggelse af indkøb skæpper godt i økonomien

Affaldsmængden i danske storkøkkener som hoteller, restauranter, institutioner og kantiner udgjorde i 2008 ca. 164.000 tons. Til sammenligning er affaldsmængden i den private sektor ca. 205.000 tons.

Storkøkkenet bruger relativt mange uforarbejdede produkter, men gennem deres store indkøb sparer de¤ betydeligt på emballagen.

Madaffald udgør langt den største affaldsmængde i storkøkkener. De tal vi har kunnet fremskaffe for sektoren, er uden¤nogle nicher, hvor vi ikke har kunnet få klarhed over tallene.

Madaffald¤68%, emballage og servering o.l. ca.18% og andet ca.14%.

 

Affald før i tiden

 

L.A.B.s spildindsamling bestod under krigen blandt andet af indsamling af madaffald.

Mængden var ikke større, end en trehjulet ladcykel med et par tønder¤kunne klare¤mange af datidens storkøkkener.

 Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?