Der findes gode produkter til afhjælp af generne

Foråret er ofte tiden, hvor man satser på forbedringer og istandsættelser. Vore læseres interesse for disse emner har vi oplevet, når vi - uden tvivl for sjældent - har skrevet om disse temaer. Vi har mødt venlig kritik men dog kritik på grund af denne redaktionelle ubalance, så det vil vi rette op på.

Hvis nogle af vore læsere kan supplere os med stof om fx afløbsinstallationer, køl og frys, emballage og rengøring, som er nogle af læsernes efterlysninger, så er man velkommen. Skulle sådanne læserindlæg medvirke til lidt firmaomtale så pyt i sagens interesse.

Det var tidligere et problem at istandsætte lofter og vægge tilfredsstillende indenfor levnedsmiddelindustrien, storkøkkener og kantiner. Vanskeligheden kunne være at opnå forbedret resistens overfor skimmelsvampe, gær og alger.

Nu findes der derimod gode brugsrigtige produkter til overfladebehandling. Også til nedkølede rum findes der flere gode systemer mod mug.

Flere af markedets malinger er hurtigtørrende selv under 0°.

I de senere år er der i det hele taget sket så meget på området, at det kan være nyttigt at kontakte et malerfirma for at få den helt rigtige information om en aktuel opgave.

- Mange malermestre har ligefrem specialiseret sig i at kunne levere en særlig indsats på steder, hvor der opbevares og/eller forarbejdes fødevarer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?