Forligsmanden fik parterne til at indgå en aftale

HORESTA Arbejdsgiver indgik lørdag en ny toårig overenskomst med 3F om en fornyelse af overenskomsten for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Forliget, der blev til efter medvirken af forligsmanden, omfatter ca. 25.000 medarbejdere.

Efter 70 timers forhandlinger blev der opnået enighed om, at mindstelønnen stiger 1,10 kroner i år og 1,75 kroner til næste år. Tjenernes garantiløn stiger henholdsvis 1,60 kroner og 2,25 kroner.

Anciennitetstillægget reguleres med to gange 0,25 øre - svarende til 80 kroner mere om måneden over de to år.

- Der har været tale om hårde forhandlinger. Men begge parter har udvist ansvarlighed, skriver HORESTA.

3F Privat Service, Hotel og Restauration siger i en kommentar:

Der er ikke noget at råbe hurra for, og det her er nok det smalleste forlig, jeg har været med til, men mulighederne for noget bedre var ikke til stede denne gang,

Det nye forlig vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Overenskomsten er således ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor virksomhederne skal følge den gældende overenskomst for 2007-2010 frem til, at mæglingsforslaget er vedtaget. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2010, når overenskomsten er endelig tiltrådt.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?