Samfundet skal ikke låne, hvis konkurrenceevnen ikke er til stede i virksomhederne

Mmm..

I årene 2006 og 2007 oplevede¤Danmark en stor generel produktivitetsstigning. Den blev dog afløst af et markant fald i 2008.

Bygge og anlæg og hotel og restauration har i stort omfang været inde i en meget negativ udvikling, men i det hele taget har produktiviteten været afdæmpet i større eller mindre grad på de fleste erhvervsområder.

I sammenligningen mellem årene om produktivitet, bør man have med, at der var en helt enorm efterspørgsel i 2006-2007. Den globale finanskrise satte en brat stopper for denne efterspørgsel.

Kun virksomheder med udpræget konkurrencekraft vil fremover få succes med at afsætte deres produkter.

Vi må se i øjnene, at der bliver tale om en global discountbølge. Der medfører¤ikke¤ringe kvalitet, men udelukkende om,¤hvad varen koster.

Danskerne kender udmærket til discountprincippet. Forbrugerne vælter ind ad dørene i discountbutikkerne, mens andre butikstyper mere må spejde efter kunderne.

Hvis politikerne, som jo sætter rammerne, tror, at dette handelsprincip er anderledes globalt, end det er herhjemme, så bliver de muligvis¤klogere mens samfundet bliver fattigere.

Virksomheder over hele verden, også inden for EU, vil i de kommende år spidse blyanten ekstra meget for at kunne skrive tydelige¤små tal på deres tilbudssedler til potentielle kunder.

- Kan man dét, er man in business!

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?