Ganske vist er priserne på landbrugsjord faldet betydeligt i Danmark, men de er fortsat langt højere end i mange andre lande

For nogle dage siden¤blev regeringens forslag om en moderne landbrugslov vedtaget i Folketinget. Fødevareminister Henrik Høegh ser gode muligheder for landbruget i lovændringen blandt andet i forhold til generationsskifter. I det¤hele taget ser han gode fremadrettede perspektiver for landmændene i ændringen af landbrugsloven, der blandt andet vil gøre det muligt at drive større landbrug og inddrage kapital fra eksterne investorer.

Ændringerne i landbrugsloven åbner nogle muligheder og ikke mindst i den nuværende økonomiske situation, er det vigtigt, at landmændene får større valgfrihed med hensyn til finansiering af deres bedrifter. Derudover vil ændringen kunne være med til at sikre generationsskifter i landbruget fx ved at udvide mulighederne for, at grupper af yngre landmænd kan købe en større produktionsejendom i fællesskab.

Men han forventer ikke en meget stor tilstrømning af ekstern kapital til landbruget. Og jeg tror ikke, at dansk landbrugsjord vil blive opkøbt af eksotiske rigmænd. Dertil er jordpriserne i Danmark for høje og miljøkravene for skrappe.

Lovændringen betyder blandt andet:

• Ophævelse af grænsen for, hvor mange dyreenheder der maksimalt må være pr. bedrift. 
• Ophævelse af grænsen for, hvor mange hektar en landmand maksimalt må eje. 
• Afskaffelse af kravet om, at 25-30 pct. af jorden skal ejes inden for bedriften. 
• Mulighed for at drive husdyrproduktion på ejendomme uden tilhørende jord. 
• Afskaffelse af kravet om, at landbrugsejendomme skal ejes som personlig ejendom.

Lovændringen får ikke betydning for de danske miljøkrav, som fortsat bliver reguleret i miljølovgivningen.

Lovændringen og den øgede fleksibilitet, der følger med, vil blandt andet på sigt give dansk landbrug bedre muligheder for at tilpasse sig konkurrencesituationen i den stigende globale efterspørgsel efter mad.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?