Artikler 8.6.2010: Billige hotelpriser i Herning | Statens It er klar til effektivisering | Indkøbsforening

Billige hotelpriser i Herning?

Cabinn-kæden har succes med konceptet billige overnatningspriser. Derfor har man reelle overvejelser om at åbne et hotel i messebyen Herning.

Skulle det blive en realitet, vil mange messebesøgende og standholdere utvivlsomt bifalde denne beslutning. Det er nemlig ofte de høje omkostninger ved besøg eller ved at have en stand, som afholder virksomhederne fra at deltage i en messe - fx fødevaremesse.

Kunne messerne samtidig kigge lidt på deres standpriser, ville det med stor sandsynlighed, og det har MEALS adskillige undersøgelser om, anspore en del virksomheder til igen at stille op på messerne. MEALS.

 

Statens It er nu klar til at skabe effektiviseringer
 
It-medarbejdere fra otte ministerier er nu blevet samlet i Statens It på Gammel Kongevej, København.¤Arbejdet med at opbygge den nye organisation er forløbet efter planen.

Nu er det tid til, at Statens It kan komme i gang med at fokusere på den primære opgave: Driften af it for de otte ministerier og de 90 underliggende styrelser, institutioner, råd og nævn. Samtidig skal Statens It til at levere effektiviseringer. Blandt andet har Statens It med overtagelsen af it-driften fra de otte ministerier overtaget 380 kontrakter. Bare i forhold til effektiv brug af licenser vil der være en masse penge at hente. Fremtiden kommer derfor til at betyde færre leverandører, større kontrakter og bedre priser.

Statens It er også ved at se på, hvordan der kan hentes penge ved at konsolidere infrastruktur fra de otte ministerier. Som det er i dag har vi 17 serverrum. Hvis man kan få det tal bragt ned på to-fire, så vil der helt sikkert også være penge at hente der. Både på strøm, køling og husleje, men også på selve udstyret.

Indtil videre er der lavet en strategi, og ud fra den skal der udvikles en projektplan, der skal bane vejen for, hvordan, hvornår og hvor meget der skal konsolideres. Man regner med at projektplanen vil ligge klar engang efter sommerferien. MEALS.

 

INDKØBSFORENING: Håndværksrådet, Dansk Håndværk, DS Håndværk & Industri, Danske Anlægsgartnere

12.000 virksomheder har dannet deres egen indkøbsportal, og efter bare 6 måneder er det lykkedes at skabe Danmarks største indkøbsportal.

Målet er at give 20.000 små og mellemstore virksomheder adgang til de rabatter, som normalt kun kommer de store virksomheder til gode.

De fire foreninger har samlet alle indkøbsaftaler i en pulje og driver portalen på kommerciel basis. Det helt afgørende for, at¤medlemsvirksomhederne kan byde på lige vilkår med de store virksomheder, og her betyder det virkelig noget, hvad de mindre og mellemstore virksomheder skal give for materialer, brændstof, telefon og alt muligt andet som indgår i den daglige drift af virksomheden.

Håndværksrådets nyvalgte formand har været med i opbygningen af Rabatportalen, og opfordrer medlemmerne til at udnytte muligheden for, at få adgang til indkøbsrabat. Baseret på erfaringstal for Danske Anlægsgartnere vurderes den samlede indkøbsvolumen til, at ligge et sted mellem 1 og 1,5 mia. kr. årligt.

Det er ikke bare virksomhederne der kan se fordelene. Leverandørerne ser en mulighed for, på en nem og enkel måde, at komme i direkte kontakt med mange af Danmarks mindre og mellemstore virksomheder. Rabatportalen A/S.

¤

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?