Helt anderledes forholder det sig, når de spørger banken

Mmm..

I årevis har økoproducenterne fået statstilskud på stribe. Det sker åbenbart uden hensyn til, at produktionsformen år efter år viser, at den samlet set ikke er økonomisk selvbærende.

Det minder i nogen grad om den gentagne årlige støtte til vore turismeorganisationer, som i en årrække oplever, at færre og færre udlændinge holder¤ferie i Danmark.

Det er naturligvis vores politikere, som må beslutte, hvad man vil støtte med penge, men det viser bare, at langvarige nærmest automatiske støtteordninlger, som fx de nævnte, ikke altid giver bonus i form af øgede indtægter.

Det, der som regel skal til er konkurrenceevne!

Fødevareministeriet åbner endnu en gang for en ny tilskudsordning, der skal give større afsætning og produktion af økologiske fødevarer samt fremme omlægning til økologisk produktion. Der er afsat 45 millioner kroner til ordningen.

Det sker i forlængelse af regeringens plan om Grøn Vækst, hvor målsætningen er, at det økologiske areal skal være fordoblet inden 2020. "Nogle af barriererne for omlægning skyldes formentlig manglende erfaring med økologi", siger fødevareminister Henrik Høegh.

Denne udmelding fra ministerens side er dog kun en lille flig af omlægningsproblemerne. Et mere konkret problem er, at landmanden ikke kan få finansieret omlægningen - fx af banken.

Det viser måske bedre end så meget andet, hvorledes den økonomiske sammenhæng bedømmes. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?