Ingen sundhedsrisiko ved pesticider

Mmm..

Der har i snart mange år været voldsomme diskussioner om pesticiders farlighed. Desværre er emnet, fortrinsvis af politikere & økologiske organisationer, blevet anvendt useriøst nemlig som udokumenteret agitation. Det har lydt hjerteskærende, når politikere har fremført, at man må tænke på sine børn og børnebørn. Enhver vil naturligvis svare ja hertil, for en politiker ved om nogen, at man for at vinde særlig sympati altid skal tale smukt og beskyttende om familiens børn.

 

 

Det har hidtil været umuligt at få oplyst noget konkret om pesticiders farlighed. Politikere nøjes med at sige, at man må iagttage forsigtighedsprincippet, for farligheden kan vise sig om 50 -100 år. Der har som bekendt i historiens forløb været mange, som har spået klodens og/eller menneskenes undergang, men trods stor overskridelse af alle nævnte udløbsdatoer, ser det ud til, at såvel kloden som¤dens beboere¤er i bedre stand end nogensinde før.

I en tidligere medelelse fra Fødevareministeriet¤ skrev man, at når man skal vurdere risikoen ved pesticidrester i fødevarer, tager man udgangspunkt i de enkelte stoffers giftighed. Hvis en frugt eller grøntsag indeholder flere forskellige pesticider på en gang, bliver vurderingen imidlertid vanskeligere.

Cand. scient. Trine Reffstrup har i et forskningsprojekt i Fødevaredirektoratet gennemgået dels den videnskabelige litteratur om kombinationseffekter af pesticider, og dels de modeller der bruges til at vurdere risikoen ved kemiske blandinger. Rapporten konkluderer, at der ikke findes én anvendelig standardformel, men at forskellige modeller kan bruges afhængigt af blandingen. Rapporten gennemgår ved hjælp af modellerne 10 eksempler, hvor man vurderer risikoen ved pesticidblandinger i udvalgte afgrøder.

- Vurderingen viser, at de aktuelle blandinger efter al sandsynlighed ikke udgør nogen sundhedsrisiko for mennesker. 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?