Vil befolkningen omstille sig til den globale virkelighed?

Mmm..

Den¤ globale finanskrise har og vil med øget styrke sætte kapløb på konkurrenceevnen landene imellem. I Danmark, som i meget stor udstrækning er afhængig af eksport, bliver det altafgørende at forbedre konkurrenceevnen.  

 

Danmark dykker mere og mere på parametre, som viser konkurrenceevne. Fortsætter den tendens, måske bare et stykke tid endnu, så kan det nuværende rige Danmark komme i egentlig krise.

Et af de ting makkerparret Helle Thorning Schmidt (S) & Villy Søvndal (SF) fremfører, som en vigtig del af deres løsning på landets økonomiske problemer, er, at bankdirektører herhjemme har for gunstige økonomiske vilkår. De nævner hver gang eet bestemt navn! Man kunne måske spørge - især Helle Thorning Schmidt, om hun¤retteligt mener, at direktører har for gunstige økonomiske vilkår i Danmark?

Vore eksportvirksomheder vil i hvert fald hurtigere og hurtigere komme ud for prispres, og det er dét, der skal tages stilling til. Politikerne opgave er at styrke vores konkurrenceevne. Made in Denmark gør det ikke. Det der sælger er, hvad koster varen?

- I en rapport, som er udført af videnskabstidsskriftet Current Biology, læser man, at klodens bier er under hårdt pres. Det kan medføre en alvorlig bestøvningskrise, som kan påvirke mange afgrøder, der er afhængig af biernes indsats. Men da bierne bliver færre og færre, skal de derfor bestøve stadig større områder med afgrøder.

Hvis man fortsat ønsker at favorisere afgrøder, der kræver aktiv bestøvning, vil behovet for den nødvendige mængde bestøvning stige kraftigt, samtidig med at der bliver færre bier til at gøre sin del af arbejdet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?