Danskernes indstilling til mad på bordet fornægter sig ikke

Langt de fleste ansatte i fødevarebranchen kan heldigvis regne med at bevare deres arbejde. I hvert fald i nogle år endnu. Kun to procent af fødevarevirksomhederne forventer at skulle afskedige mere end fem procent af staben.

Balancen mellem fyringer og ansættelser i fødevareerhvervet er i øjeblikket ved at rette sig op. Det viser Landbrug & Fødevarers kvartalsanalyse, hvor 150 virksomheder, der tilsammen har en omsætning på ca. 200 mia. kr., er blevet spurgt om deres forventninger til fremtiden.

Det er naturligvis glædeligt, at optimismen tilsyneladende er på vej tilbage hos de danske fødevarevirksomheder. Ikke mindst fordi en stor del af dem¤ligger i yderområderne.

Det skal dog med, at godt hver femte virksomhed på (lidt) længere sigt forventer et betydeligt større fald i medarbejderstaben. Det skyldes manglende ordrer og deraf manglende finansiering. Disse kendte forhold sætter naturligvis begrænsning i virksomhederenes udviklingsmuligheder.

Lønudviklingen herhjemme¤som vi kender og forventer vil¤fremover i stigende grad flytte eksportorienterede jobs til udlandet. Høje danske lønninger er nemlig den væsentligste årsag til tabet af 25 pct. af danske arbejdspladser i fødevareindustrien.

Siden 1999 er der blevet færre og færre ansatte i den danske føde-, drikke- og tobaksvareindustri.

I fx Tyskland har man formået at fastholde niveauet i antallet af ansatte i de nævnte brancher, fordi gennemsnitslønnen i sektoren har haft en væsentlig mere afdæmpet udvikling.

Dét rammer den danske sektor hårdt på konkurrenceevnen.

For 117. gang: Danmark skal passe gevaldigt på sin konkurrenceevne!

- Den er fundamentet og byggestenene for vores velfærd. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?