Mmm..

Bankernes tilbageholdenhed over for de danske landmænd gør det svært for dem at investere, og dermed står de i en situation med¤ et produktionsapparat i forfald og deraf blandt andet en svækket konkurrenceevne.

Realkreditinstitutternes udlån til landbruget er faldet fra knap 11 mia. i første kvartal 2008 til lige godt 3 mia. i juni 2011. Samtidig er flere lån blevet indfriet eller afdraget så nettoudlånet fra realkreditinstitutterne nu reelt ligger på et rundt nul. Det viser et notat om landbrugets gældsforhold udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, og det er en udvikling, der naturligvis vækker stærk bekymring i Landbrug & Fødevarer.

Mange banker finansierer den løbende drift, men er¤tilbageholdende med at låne ud til nyinvesteringer, og mange, også store banker, afviser at optage nye landbrugskunder. Enkelte banker har endda påbegyndt en proces, hvor de helt vil afvikle eksisterende lån til landbruget.

Gæld for 359 mia. kr.

Dét er ikke udvikling for erhvervet, og det vil, hurtigere end man måske regner med, kunne komme til at påvirke produktivitetsudviklingen og dermed dansk landbrugs meget afgørende konkurrenceevne.

Væksten i landbrugets samlede gæld er bremset så kraftigt op, at de seneste års lave bruttoinvesteringer nu overgås af afskrivningerne, og det betyder negative nettoinvesteringer, som gør, at dansk landbrug i løbet af nogle år risikerer at tabe konkurrenceevne i forhold til udenlandske konkurrenter.

Unge får i stort overtal nej til lån

En af de¤ting, der har været kraftigt medvirkende til at skrue ned for udlånet til landmændene, er Folketingets afskaffelse af den såkaldte YJ-ordning.

YJ-ordningen er en selvfinansierende ordning, der siden 1960'erne har givet yngre landmænd adgang til lån med statsgaranti.

Ordningen lukker helt i 2012. En¤voldsom forhøjelse af den statslige præmie har allerede været med til at bremse adgangen til lånekapital for især yngre nyetablerede landmænd. Det er meget uheldigt, fordi det rammer netop dem, der har interesse i at overtage nogle af de ejendomme, der er kommet i økonomisk uføre under krisen. 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?