Restaurant-, kantine-, pensionist- og storkøkkenmåltider vil stige betydeligt i pris eller undergå kvalitetsforringelser

Man kan vist ikke finde på andre afgifter, som så massivt vil ramme mangfoldige dagligvarer hårdere end S & SF's fedt- og sukkerafgifter.
 
ALLE kommer til at betale meget mere for selv ganske almindelige dagligvarer. Der bliver tale om så store generelle prisstigninger, og det ved politikerne fra de to partier udmærket, at, selvom man lokker med at yde nogle befolkningsgrupper lidt¤kompensation, så vil disse afgifter udhule mellem- og lavindkomsternes købekraft så meget, at de bliver fattigere.

Afgifterne vil om noget skabe mere ulighed og fattigdom i Danmark.

Afgifterne vil også slå igennem på budgetterne på sygehuse, plejehjem, skolekantiner, restauranter og i alle mulige storkøkkener.

Danmark har i forvejen EUs højeste priser på forbrugsvarer, så også turisterne vil i endnu højere grad blive væk.

For 12 år siden deltog MEALS redaktør, John Albert Christensen i en debat på tv om begrebet fedtskat/-afgift. Her fremførte flere repræsentanter fra netop disse to partier, at sådanne afgifter var utænkelige for dem.

Først og fremmest fordi sådanne afgifter økonomisk ville belaste små og almindelige indtægter uforholdsmæssigt meget.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?