Kilde: A/S Mortalin

Medarbejderne i fødevarebranchen oplever, at de åbne kurser i fødevaresikkerhed aflyses - og hvad gør man så?

Aflysninger på grund af manglende tilmeldinger er formentlig et resultat af den økonomiske krise. Flere virksomheder risikerer derfor at få et alvorligt efterslæb, når det gælder de ansattes viden om fødevaresikkerhed.

Et godt alternativ til standardkurserne er kurser, som tilpasses den enkelte virksomhed og afholdes i virksomhedens egne lokaler. Når Mortalin holder kurset på virksomheden, skal medarbejderne ikke bruge flere arbejdstimer på transport til og fra kursusstedet.

Krise eller ej... De ansatte skal have opdateret deres viden. Og det gælder især ansatte med indflydelse på fødevaresikkerheden, dvs. de interne auditorer, medlemmerne af HACCP-teamet m.fl.

Mere vedkommende

Med "skræddersyede" kurser, der handler om de konkrete udfordringer i det daglige job, bliver undervisningen mere vedkommende. Dermed får virksomheden maksimalt udbytte af kursusudgiften. Ofte kan forbedringerne spores allerede dagen efter et kursus.

Et væsentligt element i Mortalins virksomhedstilpassede kurser er formødet mellem virksomhedens kvalitetsansvarlige og underviseren fra Mortalin. Her diskuterer parterne de konkrete forslag til fokusområder og evt. forbedringer, der skal gennemføres. Derpå "skræddersyr" Mortalin kurset til den pågældende virksomhed.

- Lad mig give et konkret eksempel: Vi har for en række virksomheder gennemført temakurser, som fokuserer på at give produktionsmedarbejderne en grundlæggende forståelse for den enkelte virksomheds hygiejnemæssige udfordringer, fortæller Esther Ravnskjær Juul.

- Et andet eksempel er kurser i interne audits. De bygges op omkring virksomhedens eget kvalitetsledelsessystem. Kurserne kombinerer teori med praktisk audit, så medarbejderne oplever, hvordan teorierne kan omsættes i praksis og bruges i hverdagen i arbejdet med de løbende forbedringer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?