Staten serverer over 500.000 måltider dagligt, og så vil man også bestemme, hvad bespisningen skal være!

Mmm..

Mette Gjerskov sætter med et eftertrykkeligt budskab en dagsorden for, hvad hun forlanger, at danskerne i det offentlige bespisningsregi skal have at spise & drikke!¤¤

Hendes krav er, at køkkener på plejehjem, sygehuse, børnehaver, kantiner og lignende¤skal servere økologisk mad. Fordi, som hun siger, det offentlige serverer cirka en halv million måltider dagligt, og disse skal i hvert fald være økologiske.

Og hun fortsætter: Økologi er en hjørnesten i den grønne omstilling, jeg ønsker for dansk landbrug. Økologien bidrager med en mere alsidig landbrugsdrift uden brug af sprøjtegift, med bedre natur og øget vækst, men desværre er det økologiske areal vokset for langsomt i de senere år.

Mette Gjerskov kunne måske supplerende fortælle, hvorfor mon denne langsommelighed har fundet sted?

I mange årtier har Danmark med rette kunnet betegne dansk¤landbrug som en stor erhvervssucces, men den nye regering ønsker hellere at gøre landbruget økologisk og udpræget mindre rationelt. Hidtil har økologisk drift ikke¤ givet nævneværdige overskud men tværtimod underskud endda på trods af store statslige tilskud. Regeringen har sit flertal i hus, så den kan naturligvis¤vedtage, hvad den ønsker.

Mette Gjerskovs filosofi er, at de 500.000 offentlige økologiske måltider skal foranledige, at en større del af dansk landbrug bliver drevet erhvervsmæssigt økologisk.

Både ved at skabe en større efterspørgsel og ved fra Gedser til Skagen at kendes på smagen.

Den økologiske plan er regeringens startskud på deres grønne omstilling. Mette Gjerskov vil i foråret fremlægge en økologisk handlingsplan, som¤skal række frem til år 2020.

I udarbejdelsen af den kommende Økologisk Handlingsplan 2020 vil ministeren i dialog med erhvervet og øvrige interessenter.

- Blandt de sidstnævnte vil redaktionen her på vegne af over 3.200 storkøkkener (kantiner, institutioner o.l.) følge udviklingen nøje.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?