Ny statistik indgår i MEALS redaktionelle indslag

Det er nu blevet muligt at foretage en meget hurtigere opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen på baggrund af eIndkomst. Derfor kan Danmarks Statistik i dag allerede halvanden måned efter tredje kvartals udgang offentliggøre foreløbige hovedtal for antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Fødevareområdet er samlet set landets største sektor: produktion, handel, distribution, madlavning og servering, og derfor finder MEALS redaktion det interessant, selvom statistikken ikke specifikt angiver udviklingen i beskæftigelsen for denne sektor, at læserne kende udviklingen på et overordnet plan. MEALS vil derfor følge beskæftigelsesudviklingen med Danmarks Statistik som kilde.

Hovedtallene offentliggøres i dagens Nyt fra Danmarks Statistik, og de viser blandt andet, at:

I tredje kvartal var der 2.153.000 lønmodtagere. Det er 4.000 færre end i det foregående kvartal.

Siden første kvartal 2008 er der blevet 146.000 færre lønmodtagere.

I offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere i tredje kvartal med 4.000 fuldtidsbeskæftigede, heraf 3.000 i den kommunale sektor.

I samme periode steg antallet af lønmodtagere i den private sektor med 1.000.

Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Det er også en nyhed i forhold til tidligere offentliggørelser i serien.

Den nye hurtige opgørelse er mindre detaljeret end den tidligere opgørelse. Beskæftigelsen er dog stadig fordelt på sektorer og brancher.

Den detaljerede opgørelse offentliggøres fortsat, som den plejer www.dst.dk 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?