Europa-Domstolen afsagde den 6. september 2011 kendelse i en sag om forekomst af pollen fra GMO-majsen MON810 i honning produceret af en biavler i Tyskland.

Hidtil har EU-Kommissionen betragtet pollen som en naturlig bestanddel af honning. Kendelsen siger imidlertid, at pollen skal betragtes som en egentlig ingrediens i honning. GMO-pollen må derfor formelt ikke være til stede i honning, med mindre pollenet er godkendt til fødevarebrug.

Problemet gælder særligt forekomsten af pollen fra MON810-majs, fordi den oprindelige ansøgning om tilladelse til brug af majsen begrænsede sig til nogle få fødevareanvendelser. Da anvendelserne ikke omfattede pollen, må pollen fra MON810-majsen formelt ikke være til stede i honningen. I senere GMO-ansøgninger er der søgt om generelle fødevaregodkendelser, som også omfatter pollen. 

EU-Kommissionen gransker i øjeblikket afgørelsen fra Europa-Domstolen i et forsøg på at finde en praktisk løsning på problemet.

Afgørelsen kan i øvrigt påvirke den relativt store import af honning til EU fra tredjelande som Argentina, Brasilien og Kina. Her dyrkes nemlig GMO-afgrøder, som endnu ikke er godkendt til fødevarebrug i EU.
Afgørelsen får umiddelbart ingen konsekvenser for danske biavlere, da MON810-majsen ikke dyrkes i Danmark. Årsagen er, at de larver, som MON810-majsen er resistent over for, ikke optræder som skadedyr i danske majsmarker.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?