Det er den også i de fleste andre lande, men der er fremstillingsprisen lavere

På trods af, at outsourcing i nogle tilfælde efterlader nogle arbejdspladser i Danmark, så er nettotabet betydeligt.

Mange danske virksomheder har, ikke fordi produktiviteten er utilfredsstillende i Danmark, på flere kerneområder foretaget flytning af produktionsopgaver til udlandet, og denne situation vil med ret stor sandsynlighed fortsætte.

Det vil i så fald blive en meget alvorlig bet for den danske samfundsøkonomi og for mange borgere medvirke til, at det bliver vanskeligt at få arbejde. 

Vi kan generelt ikke konkurrere på produktion og en del andet lønarbejde. Det må vi til at se i øjnene, selvom det er svært og ligefrem ubehageligt. 

En del danske politikere tror, eller gør de det ikke i¤virkeligheden, at hvis bare vi alle i Danmark uddanner os mere og mere, så er vi sikret i fremtiden. Muligvis, hvis vi var det eneste land, der uddannede sin befolkning, men det er vi langt fra, for verden står ikke stille - tværtimod! 

I de fleste lande uddanner man sig på alle niveauer hurtigere, end vi gør, og opnår, næsten før vi får set os omkring,¤selv kapacitet til at producere varer i samme gode kvalitet billigere, end vi kan tilbyde!

Det er ikke alene på vareproduktion (Made in Denmark), der sker øget flytning til udlandet. Allerede i dag benytter mange danske virksomheder kun begrænset kapacitet til administration, it, produktudvikling m.v.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?