Kilde: Landbrug & Fødevarer

Mmm..

¤Verdens voksende middelklasse vil have fjerkrækød. Endda så meget, at efterspørgslen på fjerkrækød er steget ca.¤tre gange så meget som befolkningstilvæksten over de seneste fem årtier.

Selvom der er knald på liggehønen, når det kommer til den fart, verdensbefolkningen vokser med, er det dog intet i forhold til menneskets stigende sult efter fjerkrækød.

Ifølge FAOs opgørelse over de seneste fem årtier er efterspørgslen efter fjerkrækød nemlig steget omkring tre gange så meget som befolkningstilvæksten.

Der produceres på verdensplan årligt 94 mio. tons fjerkrækød, hvoraf det meste er kylling.

I takt med at verdens middelklasser vokser, vokser også behovet efter mere kød, men det kniber for mange udviklingslande med produktiviteten, og de kan simpelthen ikke levere fjerkrækød nok til deres befolkninger.

MEALS har i tidligere artikler omtalt det stigende behov for kyllingekød, og ser derfor positivt på, at den danske fjerkræbranche kan¤være med til at opfylde sin del af det stigende behov.

Danske slagtekyllingeproducenter laver i dag ca. 110 mio. slagtekyllinger om året, hvoraf ca. 65 pct. går til eksport.

I 2011 var eksporten til Asien 163 mio. kr., mens til Mellemøsten¤60 mio. kr. og til Afrika for 93 mio. kr.

De tal skønner branchen kan blive meget højere, og selv om vore kyllinger aldrig bliver så billige som dem fra Brasilien og USA, vil der altid være nogle, der vil være villige til at betale for den fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, vi leverer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?