Kend din salat

Mmm..

DTU Fødevareinstituttet har vurderet de mulige giftvirkninger ved at spise

ramsløg, som de seneste år er blevet populært at indsamle og spise i Danmark. Umiddelbart indeholder ramsløg ingen stoffer, der er giftige for mennesker, men ramsløg kan forveksles med giftige planter. Særligt inden blomstring kan bladene fra ramsløg forveksles med høsttidsløs og liljekonval. I udlandet er flere forgiftningstilfælde rapporteret med dødelig udgang i forbindelse med sådanne forvekslinger. 

Ramsløg (Allium ursinum L.) har længe været anvendt i udlandet, men især det nye nordiske køkken har gjort indsamling af planten populær i Danmark.

Ramsløg findes vildtvoksende både i Danmark og en række andre europæiske lande. I en del, primært centraleuropæiske lande, er der tradition for at plukke den i naturen og bruge bladene i salat, som krydderurt eller kogt som grøntsag.

Men blot fordi det er naturligt, er det ikke ufarligt! Mange mennesker har den opfattelse, at planter er sunde og ufarlige, blot fordi de stammer fra naturen.

Det er ikke altid tilfældet!

De planter, som ramsløg kan forveksles med, indeholder stoffer, der kan være potentielt farlige og direkte dødbringende for mennesker!

I en tysk undersøgelse af 32 forgiftningstilfælde, hvor blade fra høsttidløs er blevet indtaget i stedet for blade fra ramsløg, døde seks af de forgiftede personer. Andre tre tilfælde havde svære forgiftninger med blandt andet væske i lungerne, nyresvigt, akut leversvigt og dyb bevidstløshed, mens 6 havde middelsvære symptomer, som leverpåvirkninger og voldsomme eller vedvarende opkastninger eller diarré med smerter og påvirkning af muskulaturen. 17 tilfælde havde lettere forgiftninger med kvalme, lettere tilfælde af opkast og diarré.

DTU Fødevareinstituttet har ikke kendskab til, at der er rapporteret danske forgiftningstilfælde.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?