Hvor vil samfundet så få pengene fra?

Når sportsudøvere bliver skadet, så får de ofte lidt massage, et stramt bind på eller en anden form for øjeblikkelig lindring, og så sendes de på banen igen.

Sport, ikke at forveksle med motion, er årsag til mange danskeres livsforringelse, især når de kommer op i årene. Mange tidligere så feterede sportsstjerner, som altid spillede spillet med fynd og klem, må senere i deres liv døje med vedvarende smerter i kroppen.

Sportsskader er en stor fraværsårsag for folk i den arbejdsduelige alder, og koster derfor erhvervslivet og samfundet store summer. Når der tales om arbejdsnedslidning, så er det ofte snarere gamle sportsskader. Sport ødelægger nemlig i mange tilfælde nogle af kroppens muskler og led. Mennesket er ikke gearet til så voldsomme fysiske belastninger. Hårdheden ved udøvelsen er tilmed tiltagende.

Arbejdspladser har på grund af medarbejdernes sportsaktiviteter et stort sygefravær og hospitalsvæsenet må i stort omfang behandle sportsskader. Efter at have stoppet sportskarrieren tager tidligere sportsfolk ofte meget på i vægt. Det er som om, tilværelsen nu skal leves, nydes og ikke mere forsages.

Økonomisk for samfundet er sport den dyreste livsstil.

 

På tobak, øl og spiritus samt fedme tjener samfundet mange penge. Blandt andet også fordi folk som har røget, drukket og ikke har talt kalorier dør hurtigere end gennemsnittet, og derved sparer de samfundet for mange¤penge til hospitalsophold, plejehjem, pension m.v.

Anderledes forholder det sig med tidligere sportsudøvere, de må ganske vist døje med mange smerter dag & nat, men deres levealder adskiller sig ikke fra samfundet som helhed.

Hele tiden hører man på politikeres jammer om, hvor dyrt det er for samfundet med hensyn til borgernes livsstil, men de fordrejer den økonomiske sandhed!

Statens økonomiske¤vind og tab .

Fedme (STATEN TJENER). Senest indført 5 milliarder i fedt- og sukkerafgift.

Tobak (STATEN TJENER). I 2010 fik staten ca. 8 milliarder kroner ind i tobaksafgifter, men anvendte kun ca. 3 milliarder kroner på behandling af rygeskader.

Alkohol (STATEN TJENER). Man må formode, at det er¤mindst som med rygning.

Sport (STATEN TABER).

...Hvis danskerne også dropper bilen?

Det kan finansministeren sikkert¤gøre rede for. 

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?