Spiserestaurant brødrene Price viste på tv, hvad de kan få ud af madspild

Affaldsmængden af madvarer i danske hjem, kantiner, restauranter, institutioner slår alle rekorder.
 
TV forsøgte derfor forleden aften at (be)vise, at udsmidning af madvarer har nået¤uantagelighed,¤og viste at mange personer derfor rykker ud i nattens mulm & mørke for at samle madvarer op af containerne.
 
Den samme praksis blev benyttet under krigen i fyrrene af de såkaldte klunsere, som tømte gårdenes skraldebøtter for værdier.
 
Den såkaldte madspildsproblematik blev i udsendelsen blandt andet understreget ved medvirken af den ihærdige forening Stop Spild Af Mad og brødrene Price. Sidstnævnte så man trylle kasserede madvarer om til en superlækker menu - i hvert fald, hvis man kunne tage de indbudte spisegæsters mening for gode varer.
 
Storkøkkenet bruger relativt mange uforarbejdede produkter, men gennem deres store indkøb sparer de betydeligt på emballagen.
 
Sætter man beregning på madaffald i storkøkkenerne under ét, så er beregningen:

Madaffald 68 %.

Emballage og servering 18 %.

Andet 14 %.

 

Affald før i tiden

 

Landsforeningen til Arbejdsløshedens (LAB)

LAB spildindsamling bestod under krigen blandt andet af indsamling af madaffald. Mængden var ikke større, end en trehjulet ladcykel med et par tønder kunne klare mange af datidens storkøkkener.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?