Det er altid fornuftigt at købe dansk, når det gælder grønt, æg og kød

Mmm..

Importerede grøntsager, der er forurenet med salmonella, campylobacter og E.coli fra spilde- og overfladevand udgør en stigende sundhedsrisiko.

 

Danskerne bruger i stigende omfang eksotiske grøntsager og krydderurter i madlavningen.

Men de thailandske forårsløg, kenyanske sukkerærter og vietnamesiske koriander bidrager med andet end krydret smag.

En rapport fra Fødevarestyrelsen viser forekomst af salmonella og campylobacter i ovennævnte grøntsager samt forskellige salater og krydderurter.

Fødevarestyrelsen tog i 2011 prøver af 342 partier af spiseklare grøntsager og krydderurter, altså friske varer som danskere spiser uden varmebehandling. I 10 partier fandt man salmonella- og campylobacterbakterier, der udgør en sundhedsrisiko.

Antallet af syge på grund af frugt og grønt viser sig altså stigende, og rigtig mange af sygdomstilfældene skyldes importeret frugt og grønt.

Hvor man nærmest aldrig før 2005 så sygdomsudbrud forårsaget af bakterier på frugt eller grønt, har der siden været et par alvorlige udbrud årligt. I alt er omkring 3000 danskere blevet registreret syge efter at have indtaget grøntsager med forskellige bakterier.

Bakterierne sidder på fødevarerne, fordi man mange steder i verden vander med spilde- og overfladevand fra kloakker. Det menes, at grøntsager, der er vandet med spildevand, udgør 20 procent af verdens fødevareforsyning.

Fødevarestyrelsen fandt ikke salmonella eller campylobacter i de undersøgte partier af danske grøntsager og krydderurter.


"Det er altid fornuftigt at købe dansk, både grønt, æg og kød, det kan vi ikke komme udenom. Det er primitive dyrkningsforhold, der forårsager de her problemer," siger udbrudskoordinator Morten Lisby, Fødevarestyrelsen.Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?