Vil finansloven for 2013 i udpræget grad skabe arbejdspladser for vore arbejdsløse?

Mmm..

Finansminster Corydon fremlagde i går regeringens finanslov for 2013. Den er på visse områder en stram finanslov, hvor for eksempel Danmarks konkurrenceevne igen må se sig forringet, men på andre områder som for eksempel brobyggeri, vejforbindelser og undervisningsbyggeri, er stærkt i centrum. Alene for disse områder er budgettet lavt sat til over 10 milliarder kroner. Lavt sat fordi den slags udførelser næsten altid overskrider budgettet.

Arbejdet med disse arbejdsopgaver vil kræve mange arbejdsfolk og håndværkere, og der har vi jo i tusindvis af arbejdsløse til rådighed.

Men dét har for eksempel de østeuropæiske lande også, og de er, har vi set mange gange før, parat til start for at tage del i vores arbejdsopgaver. Selv til vores mindsteløn vil de med glæde komme til Danmark og give et nap med.

Derfor er det et åbent spørgsmål, når finansministeren i sin forelæggelse i går fortalte om, at han realistisk skønnede, at finansloven i 2013 vil skabe 21.000 nye arbejdspladser.

Tallet er muligvis korrekt, men spørgsmålet er, hvor mange af vore arbejdsløse, der vil få del i disse arbejdsopgaver.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?