Ikke alene hoteller vil få gavn af øget konkurrenceevne

Mmm..
De Konservative kommer nu med en håndsrækning til den trængte turismebranche i Danmark. Partiet foreslår i forbindelse med finanslovforhandlingerne, at man forhøjer momsafløftningen for hotelovernatninger fra 50 til 100 procent. Det vil betyde, at virksomheder, der køber en hotelovernatning, helt kan fritage købet for moms.
¤

Forslaget vil styrke danske hoteller i konkurrencen med vores nabolande og skabe arbejdspladser, lyder det fra de konservatives erhvervsordfører, Brian Mikkelsen.

Vi kan se, at mange konferencer flyttes ud af landet og bliver afholdt i for eksempel Tyskland og Sverige. Vi vil give danske hoteller præcis de samme vilkår, som man har i de andre lande, altså at man 100 procent kan momsafløfte sin ydelse, når man køber en konference i Danmark, siger Brian Mikkelsen.

Branchen er, i lighed med de flerste andre brancher, i en meget vanskelig konkurrencesituation, og en del af det skyldes den høje danske moms.

Dansk erhvervsliv har i stort omfang brug for bedre rammebetingelser.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?