...Men økonomisk hjælp ydes ikke uden klare betingelser

Slagelse Kommune er blot en af en række kommuner, som må søge om økonomisk støtte hos EU. Kassen er tom i mange kommuner, og derfor må de¤ty til EU's store pengetank.

Der er indtil videre tale om:

Slagelse, Varde, Guldborg, Frederikshavn, Ålborg,

Krisen kradser så dybt i adskillige kommuner, at der skal spares på de almindelige velfærdsopgaver. Ikke just, hvad regeringen fortalte før valget.

Det er endog mest sandsynligt, at endnu flere kommuner må bede om økonomisk bistand¤fra EU.

Flere kommuner er nu blevet så professionelle, at de har¤ansat fundraisere eller projektledere til blandt andet¤at søge om penge.¤I fx region Sjælland har fem-seks kommuner¤ansat fundraisere.

Kommunerne skal efterleve en række krav for at kunne indgå i et EU-projekt om penge. Som hovedregel støttes kun udviklingsprojekter og lignende - ikke drift og anlægsopgaver.

Derudover stiller mange programmer krav om tværnationale partnerskaber, samtidig med at kommunerne løbende skal dokumentere økonomisk ansvarlighed.

Fx estimeres kommunernes timer til en værdi, og bruger man¤mere tid end forudsagt,¤vil det i sidste ende ikke kunne godtgøres.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?