Kilde: Natur Erhvervstyrelsen

Avlskontrollen af læggekartofler viser en meget lav forekomst af virus i 2012. Det er en af årsagerne til den højeste godkendelsesprocent i fem år.

De seneste fem år er der ikke blevet godkendt en så stor andel af avlen af læggekartofler som i 2012. I seneste sæson blev 235 ha. anmeldt til avlskontrol i præ-basisavlen og 93 procent blev godkendt, mens 4379 ha. blev anmeldt i basis-avlen, hvoraf 85 procent blev godkendt.

Den høje godkendelsesprocent skyldes blandt andet en sæson med en meget lav forekomst af virus, hvilket også ses tydeligt af avlskontrolresultaterne.

I præ-basisavlen er fire procent blevet nedklassificeret som følge af virus, mens der i basisavlen er nedklassificeret eller kasseret 9,1 procent på grund af virus.

Virusanalyserne i præ-basisavlen har påvist mellem 0 og 2 procent virus i knoldene i 99 procent af analyserne. Kun i 1 procent af analyserne blev der fundet mellem 3 og 8 procent virus.

Den lave forekomst af virus i knoldene hos præ-basisavlerne danner dermed basis for et godt læggemateriale til næste sæson.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?