Danmarks landbrugsjord er i høj grad så belånt, at panthaverne ikke ønsker at frigive pant til endnu mere usikker driftsform

 
Mmm..

Mens arealet af økologisk dyrket landbrugsjord er hastigt stigende i Europa, går omlægningen til økologisk jordbrug meget langsommere i Danmark. Det harmonerer overhovedet ikke med regeringens målsætning, men dét lød naturligvis godt i valgkampen.

Regeringen har lovet, at fordoble arealet af det økologiske landbrugsareal i Danmark inden år 2020. Men en rapport fra de internationale organisationer IFOAM og FIBL viser, at arealet af økologisk landbrugsareal i Danmark ikke tilnærmelsesvis stiger nok, hvis regeringens ambitioner blot¤skal opfyldes.

I de seneste år er det samlede areal af økologisk landbrugsjord i Danmark steget med blot 4-5000 hektarer pr. år, men tallene skulle, hvis der skulle være hold i regeringens løfter, være på cirka 15.000 hektar i gennemsnit pr. år.

Regeringen indrømmer, at de er klar over problematikken. Men hævder alligevel frejdigt, at målsætningen nok skal lykkes?

Når mange andre lande nemt kan overhale Danmark med hensyn til økologiske arealer, så skyldes det først og fremmest, at man dér har arbejdskraft langt langt billigere end mindstelønnen i Danmark!!

Igen & igen: Danmarks ákilleshæl om konkurrenceevne!!

Europæerne vil have mere økologi, siger regeringen gang på gang. Ja, men de kan også producere gode øko-varer helt afgørende billigere, end vi i Danmark formår.

Derfor steg det økologiske landbrugsareal i Europa med hele 600.000 hektar i 2011. Det svarer til en stigning på 6%. Tag bestik af det!

Vi har efterhånden fået så stor konkurrence fra udlandet, hvad angår øko-produktion, at vi måske skulle overveje import i stedet for egenproduktion i erhvervsøjemed...?

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?