Man må først fremmest have arbejdspladser på plads, før det er relevant at tale om at fordele de ledige på arbejdsmarkedet

Mmm..

Politikerne bruger næsten al deres tid på at tale om at få folk i arbejde, og hvor meget de i givet fald får ud at gå på arbejde!?

I historisk perspektiv og heller ikke nutidigt har Socialdemokratiet i regering i Danmark tradition for at kunne øge landets evne til handel og derved skabe arbejdspladser.¤Det kan¤de heller ikke nu.

Problemet for dem og deres samarbejdspartnere¤er, at når landet tjener 1 krone, så må den rent faktisk kun anvendes til alt andet end at forbedre kilden til landets indtjening¤nemlig erhvervslivet.

For bare få år siden var Danmark i verdenseliten med hensyn til konkurrenceevne, men på bare få år er denne position formøblet, og vi er faldet fra en gennemsnitlig 4. plads i 2003-10 til en gennemsnitlig 11. plads i 2011-13. Allerværst ser det ud i fremtiden, og fx i 2013/14 er vi kuret ned på en 15. plads. Det går altså kun een vej - nemlig den forderte! Tallene er udarbejdet af det anerkendte World Economic Forum Global Competitiveness Report.

Fyldte ordrebøger skaber normalt ikke arbejdsløshed, og det har fx de øvrige nordiske lande langt bedre end os fundet ud af med Finland og Sverige som klart bedste i Norden.

Når de andre er billigere, skal vi bare være bedre. Det er noget¤fra fordums tid, vi fortsat luller os ind i, for der er sket dét, som regeringen desværre ikke kan få øje på, at mangfoldige lande fremstiller lige så gode produkter som os, men til billigere penge!

Når regeringen får gnedet søvnen ud af øjnene, så bliver det en brat opvågning, hvor man, uden omsvøb & gyldne løfter om lyksaligheder i år 2020, skal til at fortælle befolkningen, at man ikke mere ude i verden har hverken tid, lyst eller interesse for at høre om vores gode velfærd og Den Danske Model - selv "Made In Denmark" gør ikke indtryk som tidligere.

Det man vil høre er: Hvad koster varen!

- Vi kan i Danmark stable nok så mangeartede økonomiske foranstaltninger på benene, men har de ikke et direkte sigte på øget konkurrenceevne, så nytter de ikke meget i den globale verden.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?