Tænk hvis dansk erhvervsliv tog sig samme horisont med løsninger

Mmm..
Den målrettede satsning på hurtige løsninger & ikrafttræden er ikke noget, der ligger regeringen på sinde. Man får derfor nemt indtryk af, at den sidder og venter på, at et eller andet forjættende godt vil indtræffe.
 
I vore nabolande har de derimod helt anderledes gang i øjeblikkelige initiativer!

De senere år er der fx satset massivt i hele Nordeuropa på at bruge turisterhvervet som vækstmotor:

Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Irland er eksempler, men Danmark befinder sig ikke i kredsen.

Dét til trods for, at vi i årtier år for år med tørre tal har kunnet konstatere, at Danmark ikke i større & nødvendigt omfang, er et land, hvor man påtænker at holde ferie!

Men hvis vi for alvor vil have del i den internationale vækst i turisterhvervet, skal der satses målrettet og markant, og vi opfordrer derfor regeringen til at lade sig inspirere af de mange eksempler, vi ser i landene lige omkring os.

Vi opfordrer også regeringen til at lade år 2020 træde i baggrunden til fordel for¤Her & Nu løsninger. 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?