Tror han selv på, at økologisk drift vil kunne skabe tilstrækkelig økonomi til driften af Danmarks budget?

Regeringens fødevareminister Dan Jørgensen (S) taler i eet & alt om økologiens velsignelser, men stort set aldrig noget om, at landbrug er et erhverv, der skal kunne bistå med indtægter & overskud.

Hvis det bare var så viseligt, som både han og hans mange forgængere i ministerstolen i denne regering siger og har sagt, så er det vel nærmest dumt, at man ikke får sat fuld kraft på omlægning af hele landbruget til økologisk drift. 

Dan Jørgensen er som bekendt ikke til at stoppe i sin visdom om økologi, og nu gælder det høns & kyllinger, som han vil slippe ud af burene.

Der skal skaffes mere plads til unge høns, der endnu ikke lægger æg (hønniker), og der gives støtte til omlægning af burægproduktion til 
alternative produktionsformer.

Det sker med handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for fjerkræ, som Dan Jørgensen netop har lanceret.

Vi har et etisk og moralsk ansvar for at kyllinger og høns, vi har i dansk landbrug, behandles godt.

Med sine tiltag forbedres dyrevelfærden betragteligt, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

Han glæder sig over, at regeringen nu får has på burægproducenterne og i stedet for, får skabt alternativer -¤ikke mindst økologi.

En høne der lever hele livet i et bur, mener Dan Jørgensen ligefrem er et overgreb, som fratager, at man kan være en glad høne.

Handlingsplanen indeholder 22 tiltag fordelt på fem områder

Omlægning af burægproduktionen, så høns ikke går i bure.

Lovgivning for opdræt af hønniker, som bl.a. får mere plads.

Bedre velfærd for æglæggende høner.

Bedre velfærd for slagtekyllinger.

Optimeret kontrolindsats.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?