Danske landmænd har sværere arbejdsvilkår end deres kolleger i resten af EU. Det fastslår den længe ventede rapport om nabotjek, som COWI har udarbejdet på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet.

Rapporten viser tydeligt, at vi er langt hårdere reguleret end de¤ andre lande, vi sammenligner os med, og det har naturligvis en række økonomiske konsekvenser, når vi skal konkurrere på et internationalt marked, udtaler Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Rapportens ene del: Vækst-og nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærlandbruget. Den slår fast, at de danske plantebedrifter og de fleste af dyreholdsbedrifterne ville høste en gevinst ved at være underlagt reglerne i alle andre lande!

Undersøgelsen viser også, at Danmark er det eneste land, hvor man undergødsker, mens landmænd i de andre EU-lande kan give afgrøderne den gødning, de har behov for.

Danmark er også det eneste land i EU, hvor man har kvoter for, hvor meget kvælstof der må udbringes på landmandens marker, mens der i de fleste andre EU-lande er tale om retningsgivende normer.

Desuden er sanktionerne langt hårdere, hvis en dansk landmand overtræder lovgivningen, end hvis hans kollega i langt de fleste af de andre EU-lande gør det. Man kan fx¤se, at Danmark er det eneste land i EU, hvor landmanden trækkes i EU-støtte, hvis han ikke overholder reglerne om gyllealarmer og, at det danske krav om krydsoverensstemmelse (KO-krav) i forbindelse med vandindvinding går videre end i de øvrige EU-lande.

Landbrug & Fødevarers formand glæder sig over, at regeringen har sat fokus på de dårlige rammevilkår for erhvervet og blandt andet med 16 punkts planen har taget initiativ til at rette op på tingene. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?