Det er vist aldrig sket før, at en tiltrådt regering har fået sat skub i så mange initiativer, som tilfældet er med den nye Venstre-regering.

Landbrug & Fødevarer anerkender i en pressemeddelelse vigtigheden om at forbedre Danmarks konkurrenceevne! Det er næsten som skrevet med MEALS pen i mangfoldige artikler i mere end ti år.

Aftalen om finansloven er med til at sikre vækst og udvikling i dansk erhvervsliv, mener Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup, der fremhæver, at finansloven indeholder en række skridt til gavn for dansk erhvervsliv.

Det er eksempelvis meget positivt, at man vil lette generationsskifte for familievirksomheder bl.a. ved gradvist at nedsætte arveafgiften på virksomheder fra 15 pct. i dag til ca. 5 pct. i 2020, siger Karen Hækkerup.

Ogå på andre områder vil forligskredsen gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Blandt andet ved at reducere NOx-afgiften væsentligt.

NOx-afgiften er en politisk fastsat omkostning på elregningen, og den tynger mange virksomheder i den internationale konkurrence. I en tid med skærpet konkurrence på verdensmarkedet har vi brug for, at danske virksomheder ikke tynges mere end højst nødvendigt af skatter & afgifter.

For fødevareklyngen alene koster NOx-afgiften 25-30 mio.kr. Størstedelen af denne udgift bortfalder nu, siger Karen Hækkerup. Udover de generelle lettelser til erhvervslivet indeholder finansloven også godt nyt for danske landmænd. Vi kan kun være positive over, at der med aftalen er afsat i alt 300 mio. kr. over fire år til fødevare- og landbrugsinitiativer. Vi glæder os til, at regeringen konkret melder ud, hvordan pengene skal anvendes. Bedre rammer for fødevareklyngen kan skabe vækst til gavn for hele landet, også yderområderne, siger Karen Hækkerup.

Hun håber, at regeringen også fremover vil fastholde fokus på konkurrenceevnen og rammerne for de langsigtede investeringer i erhvervet. I en tid med skærpet international konkurrence er der i den grad brug for at give danske virksomheder et bedre udgangspunkt.

Vi ser meget frem til regeringens udspil på skatte- og afgiftsområdet til foråret. Der er fortsat stort behov for at lette virksomhederne for skatter og afgifter. For eksempel koster den specielle danske PSO-afgift årligt virksomhederne i fødevareklyngen over 700 mio. kr.

Derudover er der brug for at skrue op for bevillingerne til forskning og innovation, siger Karen Hækkerup i pressemeddelelsen. 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?