Den lille Venstre regering, vi har for tiden, har effektivt sat hele Danmark på deres arbejdsseddel

Politikerne har i årevis vidt og bredt diskuteret den manglende sammenhæng mellem landsdelene i Danmark betegnet UdkantsDanmark.

Det er hidtil blevet ved snakken ikke mindst fordi nogle små udkants-partier med få specifikke synspunkter er taget med i regeringsdannelsen.

Den form for ineffektivitet sluttede, da den lille Venstre regering påtog sig regeringsansvaret uden sikkerhedsnet.

På bare et halv års tid har denne regering søsat sin politik i et omfang, som vist aldrig har set sin lige i Danmark.

Der kan indvendes pro et contra, og det står så op til de øvrige at tilslutte sig eller lade være.

Længere er den historie faktisk ikke!

På det seneste kan UdkantsDanmark opleve (fejre), at de første af flere tusind statslige arbejdspladser, Den nye Færdselsstyrelse, er udflyttet til Ribe.

Det er naturligvis en markant begivenhed for de nye medarbejdere og Esbjerg Kommune, men forhåbentligt for at hele Danmark kan se frem til bedre udviklingsmuligheder.

Regeringen vil efterfølgende styrke den lokale udvikling i hele Danmark ved i de kommende år at flytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet.

Udflytningen af statslige arbejdspladser er kun en begyndelse¤ i regeringens samlede plan for at skabe vækst og udvikling i hele landet:

Den har aftalt en massiv indsats for Danmarks fødevare- og landbrugserhverv og en ny og friere planlov samt andre gode forslag med bedre muligheder for lokal udvikling.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?