...det betyder også, at medarbejdere skal flyttes fra DR-byen

DR flytter nu også arbejdspladser fra hovedstaden, og mange medarbejdere vil de kommende år blive flyttet fra Ørestaden. Public service-institutionen har onsdag orienteret sine ansatte og offentligheden om, at en række arbejdspladser og redaktioner skal flyttes til Aalborg og Aarhus, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn og peger på, at DR's produktion skal være forankret i hele Danmark.

I de kommende år vil man endog komme endnu mere ud i hele landet, samtidig med at vi nytænker en række af vores programmer og tjenester!

DR peger på, at man i Aarhus allerede har et kreativt produktionsmiljø, hvor programmer som Indefra, Rigtige mænd og Nak og Æd' viser andre billeder af Danmark, end man får fra Hovedstaden. Den tilgang ønsker man at videreføre med flere redaktioner i Aarhus og det nye center i Aalborg, så man kan dække hele Danmark endnu bedre.

Hos DR i Aalborg kommer der et nyt center for innovativ formidling af videnskab og undervisning. Her vil en række af DR's allerede eksisterende aktiviteter blive samlet, ligesom centret skal stå for et nyt projekt for digital læring og vidensformidling på nettet. DR's redaktion i Aarhus bliver også udbygget markant med blandt andet DR Sporten, DR Vejret, Kontant og Madmagasinet.

DR Aarhus får også en ny, udvidet kulturredaktion, som blandt andet får ansvaret for et nyt kulturmagasin på DR2. I erkendelse af DR's tilstedeværelse uden for Hovedstaden, som de senere år er blevet styrket med succes, så ønsker man endnu mere udflytning! fortæller bestyrelsesformand i DR, Michael Christiansen.

Planen er, at der skal flyttes 165 årsværk til Aarhus og Aalborg. Det svarer ifølge DR til en stigning i antallet af medarbejdere uden for hovedstaden med cirka en tredjedel i forhold til i dag.

Den store flytteplan betyder dog ikke kun udflytning fra Ørestaden. DR Fiktion flytter nemlig fra TV-Byen i Søborg til hovedsædet i DR Byen.

En række medarbejdere må indstille sig på at skulle flytte med deres opgaver fra DR Byen til Aarhus eller Aalborg, men vores plan er et vigtigt led i at sikre, at DR også i de kommende år er relevant for hele befolkningen!

Ifølge fagbladet Journalisten har de berørte medarbejdere fået at vide, at hvis man ikke tager imod en udflytning, kan man betragte sig som opsagt. Tillidsfolkene indleder nu forhandlinger med ledelsen, og  fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar håber helt at undgå  fyringer.

De fleste redaktioner flytter 1. januar 2017, mens DR Sporten og DR Vejret først får base i Aarhus 1. februar 2018.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?