Det går så forrygende godt, at man kun har eet problem:

Arbejdskraft!!

Som erhverv oplever landets hoteller og restauranter i dag at have Danmarks største beskæftigelsesvækst i procent.

Branchen har kun eet Luksus problem, nemlig at man har brug for flere hænder!

Her er flygtninge en oplagt gruppe af potentielle medarbejdere, skriver Horesta og fortsætter:

Det var turismeerhvervets budskab i fredags, da der blev afholdt møde med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, som var en opfølgning på Marienborg-mødet. Formålet med partnerskabsmødet var at diskutere virksomhedsforløb til flygtninge og synliggøre mulighederne for at integrere denne nye gruppe på arbejdsmarkedet.

Som repræsentant for turismeindustrien opfordrede Allan Agerholm, adm. dir. BC Hospitality Group, kommunerne til at strukturere simplere introforløb på flygtningeområdet, da branchen står klar til at tage imod.

I dag udgør personer med anden etnisk oprindelse end dansk nemlig hele 18,4 pct. på landets hoteller og 27,5 pct. på restauranterne, og branchens behov for flere hænder står tydeligt efter en rundspørge i erhvervet.

60 procent af virksomhederne i hotel-, restaurations- og turismesektoren forventer nemlig at ansætte mere arbejdskraft i de kommende år. Samtidig forventer 20 procent af virksomhederne, at andelen af udenlandsk arbejdskraft vil stige.

På mødet deltog virksomhedsrepræsentanter fra blandt andet McDonald's, Restaurant Dronning Louise og BC Hospitality Group. HORESTA var repræsenteret som eneste arbejdsgiverorganisation på mødet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?