De aktuelle miljøforskere kan miste fremtidige opgaver

De miljøforskere fra Aarhus Universitet, som har¤kommenteret på regeringens omdiskuterede landbrugspakke, og som senere kritiserede regeringens såkaldte kreative regnemetoder, kan ikke udelukke at de vil miste deres indflydelse i forhold til at blive hørt om fremtidige opgaver, skriver Politiko.

Samtidig advarer foreningen Bæredygtigt Landbrug om, at der kan komme retssager mod forskere, som kritiserede landbrugspakken.

I den seneste uge har folk i landbruget beskyldt forskere fra Aarhus Universitet for ensidighed og ikke mindst for, at de sidder på myndighedsopgaverne. Især Aarhus Universitets DCE Nationalt Center for Miljø og Energi møder kritik.

I 2016 skal DCE modtage godt 121 millioner kroner for "forskningsbaseret myndighedsbetjening på miljøområdet."

Disse opgaver bør man af hensyn til ligelighedshensyn konkurrenceudsætte!

En række af de opgaver DCE får tildelt vil jo lige så godt kunne varetages af private virksomheder, både i forbindelse med lovpakker og myndighedskontrol, siger Mette Bock fra Liberal Alliance til Politiko.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?