Spørgsmål til långiverne og politikerne? Hvordan skal dansk landbrug få betalt deres gæld på snart 400 milliarder kroner ??

Landbruget har i de seneste ti år gennemgået den største gældsforøgelse nogensinde, og det bringer deres samlede gæld op på over ca. 375 milliarder kroner.

I realiteten betyder det, at gælden er så håbløs, at den må være uden mulighed for inddrivelse. Långiverne må bære voldsomme tab.

Gældsforøgelsen skyldes i høj grad bekostelige investeringer til omstrukturering fx til økologi og hvad deraf følger, og som år efter år har vist sig ikke at kunne betale sig.

Mange års dårlig økonomi blandt landmænds bedrift har bevirket, at der også er stiftet gæld til dagligt forbrug. Omstruktureringen for mange landmænd betyder altså, at de kan dømmes fra gården.

Globaliseringen vil endog gøre det sværere og sværere for dansk landbrug at klare sig!

En forgældet landmand er en fæstebonde, hvor man lejer gården med jord af sit pengeinstitut, på vilkår som er fæstet (udformet) i en skriftlig kontrakt.

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?