Hvor langt ned kan det tænkes at fortsætte
 
De globale fødevarepriser er raslet og rasler fortsat ned, og er nu på det laveste niveau i de seneste ti år. Igennem disse år har man igen & igen trøstet sig med håbet om, at situationen ville vende, men dét håb brister mere og mere, og mange landmænd over hele verden må lukke.

Det er ikke alene landmænd, som rammes af de faldende priser men også følgevirksomheder som maskiner og udstyr, transport med flere har mærket den globale nedgang indenfor fødevaresektoren.

I den såkaldte globaliseringens verden er alfa & omega mere og mere:

Hvad koster varen?

Discountbølgen er indtruffet og skyller frem!

Fortjenesten er faldet så meget, at det i mange og flere og flere tilfælde vil være urentabelt at drive gården og følgevirksomhederne videre.

Det skyldes ikke mindst afgifter, miljøkrav og andre fordyrende politiske foranstaltninger, som gør, at landmandens produktionspriser er for høje!

Der bliver ubønhørlig kamp med at sænke omkostningerne.

Vil man ikke direkte se den kendsgerning i øjnene, så vil man være out of business!!

Der vil blive mindre og mindre plads til mellemproportialer, end man måske forestiller sig, for der findes kun konkurrenceevne og stort set intet andet.
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?