Ordningen viste sig i for høj grad at være en smutvej for indvandring til Danmark
 
Et flertal i Folketinget har besluttet at ændre på lovgivningen, så det bliver sværere at rekruttere udenlandsk arbejdsraft.

For det første ophæves GreenCard-ordningen, for det andet hæves indtjeningskravet i den såkaldte beløbsordning, så årsindkomsten fremover skal være på 400.000 kroner og ikke som hidtil 375.000.

Det var Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, der stemte ændringerne igennem, og de nye regler er i kraft fra den
10. juni.

I Horesta undrer man sig over beslutningen, da man hævder, at man er i en situation med manglende arbejdskraft!?.

Der er dog tale om en gradvis udfasning af GreenCard-ordningen, som altså ikke berører de personer, der opholder sig på ordningen i dag.

Dansk Arbejdsgiverforening har fremlagt beregninger, der viser, at udlændinge i GreenCard-ordningen eller i beløbsordningen i gennemsnit bidrager med ca. 62.000 kr. til den danske statskasse.

- Til gengæld kunne det måske tænkes, men det nævner Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget om, at flere af vore danske arbejdsløse får et job!
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?