Et emne som MEALS i flere artikler gennem årene har behandlet. Dog uden nævneværdig interesse hos myndighederne og emballagevirksomhederne?!
 
I Danmark smider vi hvert år over 700.000 tons mad ud, som kunne være spist. Forskere er netop nu ved at udvikle ny aktiv emballage, som skal sikre, at frugt og grønt ikke rådner så hurtigt i butikkerne og hjemme hos forbrugerne.

Sukker, salte og planteekstrakter i emballage kan blive fremtiden, når fødevareproducenter skal indpakke frugt og grønt til de danske forbrugere. Teknologisk Institut er sammen med en række fødevare- og emballagevirksomheder og Aarhus Universitet i gang med at udvikle en ny aktiv emballage, som skal forlænge holdbarheden af frugt og grønt.

Frisk frugt og grønt udgør en stor del af madspildet, og særligt råd er skyld i, at det havner i skraldespanden. Råd skyldes blandt andet, at man i dag emballerer i meget tætte emballager, som holder på fugten. Det giver gode betingelser for vækst af mikroorganismer, som ødelægger fødevaren.

Der er rigtig mange penge at spare for forbrugere og detailhandel, hvis vi kan forlænge holdbarheden af vores fødevarer for eksempel ved at pakke dem ind på en mere intelligent måde. Derfor giver det god mening at tænke i nye indpakninger, som de gør på Teknologisk Institut.

Det er et spændende projekt, som jeg glæder mig til at se resultatet af. Samtidig kan brugen af den nye emballage være en gevinst for klimaet i form af reduceret CO2-udledning. Det er vigtigt, at vi støtter de  indsatser, som er med til at reducere madspildet, og som gør noget ved klimabelastningen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Projektet har fået ca. 3,5 mio. kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

I projektgruppen har man store forventninger til projektets effekt. Aktiv emballage forventes at give bedre kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt hos forbrugerne, ligesom det forventes at medføre besparelser for omkring 244 mio. kroner årligt i reduceret madspild. Projektet har samtidig potentiale for at reducere klimabelastningen med 14.500 tons CO2 årligt.

- Det store madspild, vi har i Danmark i dag, bliver jo debatteret meget. Utrolige mængder frugt og grønt bliver smidt ud hvert år, og der er tale om et stort ressourcespild, både i form af CO2-udledning og penge. Det vil vi forsøge at gøre noget ved, for man udnytter ikke sine ressourcer optimalt, når man bare smider mad ud, fortæller projektleder Helle Allermann fra Teknologisk Institut.


Emballageprojektet er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Hunsballe Grønt, Limfjord Danske Rodfrugter, DLG Lammefjords Grønt A/S, Schur Pack Denmark a/s, NNZ Scandinavia ApS, Scanstore Packaging A/S, Dansk Supermarked A/S. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018. Konkret undersøger projektets forskere, hvordan man for eksempel kan indarbejde naturligt forekommende planteekstrakter, sukker og salte i selve emballagen, så det kan hæmme udviklingen og vækst af mikroorganismer.

Derudover undersøges forskellige løsninger til at reducere fugtindholdet eksempelvis ved at anvende coated papir og pap, som opsuger fugten inde i emballagen, så mikroorganismerne får dårlige vækstbetingelser. Målet er at udvikle og afprøve minimum fem forskellige emballageløsninger, der kan bekæmpe råd og skimmel.

GUDP er en erhvervsstøtteordning, der giver tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. GUDP uddeler årligt op mod 200 mio. kroner fordelt på to årlige ansøgningsrunder.

I 2. ansøgningsrunde 2015 modtog GUDP 47 ansøgninger til nye grønne udviklingsprojekter. Blandt disse fik 14 projekter tildelt støtte. I alt blev der givet 75 mio. kroner i støtte - et tilsagn på mellem 2 og 15. mio. kroner per projekt.

Det forventes at GUDP åbner for nye ansøgninger inden sommerferien med ansøgningsfrist til september. Læs mere på GUDP´s hjemmeside om formål, ansøgningsvilkår mv.
 
 
¤
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?